Personální agenda, controlling a poradenství ve skladovém hospodářství

II. Personální agenda, controlling a poradenství ve skladovém hospodářství

  1. personalistika a činnosti spojené s uzavíráním, změnou a ukončením hlavního nebo vedlejšího pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  2. vedení mzdové agendy, tj. výpočet mezd, evidence mzdových listů, stanovení odvodů záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění dle platné legislativy a dle poskytnutých podkladů vč. jejich věcné a obsahové správnosti
  3. controlling příjmů a výdajů, kontrola spotřeby materiálu na jednotku výroby
  4. zpracovávání controllingových zpráv v návaznosti na účetnictví a skladové hospodářství
  5. kontrola dodržování rozpočtových nákladů